Дестилерија

Дестилерија

Со цел да се продолжи традицијата на производсатво на ракија и да се надополни асортиманот на производи, нашиот неодамнешен подвиг беше отворање на модерна дестилерија и поставување на континуирана дестилациона колона.

Внимателно одбрано грозје од Тиквешкото и Овчеполското виногорје како ии контролираниот процес на дестилација резултира со произовдство на најдобар 100% вински детстилат. Секоја капка поминува низ 20-метарската колона во дестилерија за да произведе алкохолни пијалоци со врвен квалитет. Во срцето на дестилеријата се наоѓа континуирана двојна дестилациона колона направена од бакар и инокс која овозможува контролирана дестилација со цел производство на дестилат со највисока чистота.

Потоа, ракијата зрее во дабови буриња со цел да се заокружи вкусот , оформи ароматниот профил и пивкоста. Разликата во периодите на зреење, како и видовите дабови буриња кои се користат за зреење на ракиите допринесуваат да се произведат ракии со уникатен стил и аромтни карактеристики.

Со цел да се продолжи традицијата на производсатво на ракија и да се надополни асортиманот на производи, нашиот неодамнешен подвиг беше отворање на модерна дестилерија и поставување на континуирана дестилациона колона.

Внимателно одбрано грозје од Тиквешкото и Овчеполското виногорје како и контролираниот процес на дестилација резултира со произовдство на најдобар 100% вински детстилат. Секоја капка поминува низ 20-метарската колона во дестилерија за да произведе алкохолни пијалоци со врвен квалитет. Во срцето на дестилеријата се наоѓа континуирана двојна дестилациона колона направена од бакар и инокс која овозможува контролирана дестилација со цел производство на дестилат со највисока чистота.

Потоа, ракијата зрее во дабови буриња со цел да се заокружи вкусот, оформи ароматниот профил и пивкоста. Разликата во периодите на зреење, како и видовите дабови буриња кои се користат за зреење на ракиите допринесуваат да се произведат ракии со уникатен стил и аромтни карактеристики.