Винарство

Винарство

Имако Вино е модерна винарска визба која успешно ги комбинира современите технологии за производство на вино со креативност и знаење со цел да произведе првокласни вина. Одгледувањето на грозјето и бербата се резултат на макотрпна работа во текот на целата година. Но, тоа е само почеток во потрагата по подобар квалитет и совршеност на нашите вина.

Нашиот став кон производството на вино е дека виното е жива материја која постојано треба да се надгледува и негува. Секој чекор и секоја одлука во производството на вино следи календар кој го означува влијанието на природата: созревањето на грозјето, неговата преработка, винификација, зреење. Секој чекор го посветуваме во искрена потрага на подобар квалитет и совршеност.Задоволството на пиење на вино со вкус и арома токму онаков каков сме го замислие ја надминува целата долотрајна годишна работа и чекање за тој момент на вистина.

Нашите енолози имаат можност да ги надополнат методите за производство на вино од ,,стариот свет” со предностите на модерните технологии. Од континуирана флотација, тангенцијална филтрација до ладна стабилизација, употребата на модерна технологија во винаријата Имако Вино е со цел да ги унапреди различните фази во производството на вино. Исто така, знаењето, стручноста и ентузијазмот кои ги поседуваат нашите тимови допринесуваат кон создавање уникатни вина со препознатлив стил, вкус и дизајн. Со спојување на традицијата и иновацијата ние се стремиме да произведеме квалитетни и препознатливи вина.

Имако Вино е модерна винарска визба која успешно ги комбинира современите технологии за производство на вино со креативност и знаење со цел да произведе првокласни вина. Одгледувањето на грозјето и бербата се резултат на макотрпна работа во текот на целата година. Но, тоа е само почеток во потрагата по подобар квалитет и совршеност на нашите вина.

Нашиот став кон производството на вино е дека виното е жива материја која постојано треба да се надгледува и негува. Секој чекор и секоја одлука во производството на вино следи календар кој го означува влијанието на природата: созревањето на грозјето, неговата преработка, винификација, зреење. Секој чекор го посветуваме во искрена потрага на подобар квалитет и совршеност. Задоволството на пиење на вино со вкус и арома токму онаков каков сме го замислие ја надминува целата долотрајна годишна работа и чекање за тој момент на вистина.

Нашите енолози имаат можност да ги надополнат методите за производство на вино од ,,стариот свет” со предностите на модерните технологии. Од континуирана флотација, тангенцијална филтрација до ладна стабилизација, употребата на модерна технологија во винаријата Имако Вино е со цел да ги унапреди различните фази во производството на вино. Исто така, знаењето, стручноста и ентузијазмот кои ги поседуваат нашите тимови допринесуваат кон создавање уникатни вина со препознатлив стил, вкус и дизајн. Со спојување на традицијата и иновацијата ние се стремиме да произведеме квалитетни и препознатливи вина.