Платено практиканство

Платено практиканство

Платено практиканство

Имако вино ги отвора своите врати за студенти нудејќи платена пракса за време на берба 2019! Ние веруваме во моќта на новите генерации и нивните можности за унапредување во винарството.